bergmanlogo

Artikelen

Onze orderportefeuille bestaat uit het realiseren van een geheel nieuwbouw project tot aan de kleinere verbouwingen en onderhoudszaken.
Bij al onze diensten die we leveren; onderhoud, verbouw, nieuwbouw en restauratie, staan de wensen van de klant centraal en lopen deze voor ons als een rode draad door onze bouwactiviteiten.
Voor toelichting van de specifieke diensten verwijzen wij u naar desbetreffende hoofdstukken op onze home-page.
De particuliere opdrachten vergen naar verhouding veel aandacht en belangrijk hierin is de wederzijdse “click”. Onze compacte organisatie en vooral persoonlijke benadering zijn daarop afgestemd waardoor we uitstekend in staat zijn om een bouwactiviteit tot een goed eindresultaat te leiden waar u als klant zich in herkent en het als een prettige samenwerking heeft ervaren.
Voorafgaand aan iedere opdracht zal er een uitgebreide offerte-aanbieding worden opgesteld waarin de besproken werkzaamheden zijn aangegeven (voor een voorbeeld zie tabblad “Offerte wijze”).
Lopende de uitvoering van de verbouwing of nieuwbouw komen er nogal eens wijzigingen voor echter deze worden door ons altijd op een overzichtslijst bijgehouden. Deze lijst wordt tussentijds actueel gehouden middels richtprijzen of definitieve prijsconsequenties zodat u altijd op de hoogte wordt gehouden van de financiele stand van zaken, dit om ongewenste verassingen achteraf te voorkomen. Bij iedere deelfakuur zal deze lijst worden bijgevoegd. Wij luisteren naar de wensen van u als klant en hebben veel aandacht voor onderlinge communicatie waarbij alle uiteindelijke wensen naar de bouw worden vertaald. Zodat u zich als klant uiteindelijk herkent en thuis voelt in het uiteindelijke resultaat waar u na oplevering van kunt genieten.